چگونه از شانه شپش استفاده کنیم

چگونه از شانه شپش استفاده کنیم

آگاهی از نحوه استفاده یک محصول کارایی محصول را بالا می برد.

شانه ضد شپش لیندانیت از ناخنک تشکیل شده در هنگام استفاده دقت شود موهها به قسمت انتهایی شانه برخورد کند.

این عمل باعث می شوذ تخم شپش از سطج مو جدا شوذ.

طرز استفاده از شانه ضد شپش لیندانیت

1-ابتدا موهها را با شانه معمولی شانه می کنیم تا گرهها باز شود.

2-موهها را به روغن زیتون آغشته می کنیم.

چگونه از شانه شپش لیندانیت استفاده کنیم

روغن زیتون نیم ساعت روی سر بماند.

3-موهها را دسته دسته کنیم.

4-یک دسته از مو را با شانه شپش لیندانیت در چهار جهت شانه کنید.

در هنگام شانه کردن دقت کنید موهها به قسمت انتهایی شانه ضد شپش لیندانیت همانجایی که سی و دو عدد ناخنک وجود دارد برخورد کند.

نحوه استفاده از شانه ضد شپش

5-یک دسته از مو را در چهار جهت با شانه مخصوص شپش لیندانیت شانه کنید.

موههای شانه شده را با کش مو یا گیره سر علامت گذاری کنید

طرز استفاده از شانه شپش لیندانیت

طرز استفاده از شانه شپش لیندانیت

6-دندانه های شیاردار مارپیچ باعث به تله انداختن تخم شپش می شود.

دندانه های شیار دار موجب به تله انداختن تخم شپش می شود و با کشیدن آن به کف سر تخم های شپش را از کف سر جدا می کنیم.

به دلیل اینکه شپش برای تامین دمای تخم شپش در نزدیکی کف سر تخم گذاری می کند.

چگونه از شانه شپش استفاده کنیم

طرز استفاده از شانه مخصوص شپش لیندانیت

در تصویر بالا شپش ها و تخم شپش های گیر افتاده در شانه لیندا نیت به رنگ قرمز نشان داده شده

برای پاکسازی کامل موی سر هر روز از شانه شپش لیندا نیت تا نه روز استفاده کنید.

دسته گرد شانه لیندا موجب می شود موهها را به جهت های مختلف هدایت شود.

سه نوار آبی موجب شده تا در هنگام شانه کردن  با لیندا نیت ، شانه از روی دست سر نخورد.

پاسخ دهید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *