مقایسه انگل شپش با ویروس

مقایسه انگل شپش با ویروس

شپش یک انگل خارجی می باشد و خارج از بدن انسان روی موی سر زندگی می کند.

شپش از طریق تحم شپش یا نیت تکثیر می کند.

برس نیت بهترین روش برای جدا کردن تخم شپش می باشد.

راه مقابله با شپش جدا کردن انگل شپش یا تخم شپش از روی موی سر می باشد.

شپش بر خلاف ویروس خطرناک نیست اما روش درمانی غلط می تواند خطرناک باشد.

شپش مانند ویروس از طریق تنفس انتقال پیدا نمی کند.

و تنها از طریق تماس سر به سر منتقل می شود.

ویروس یک عامل عفونی کوچک است و فقط داخل سلول های زنده تکثیر می شود.

ویروس می توانید حیوانات گیاهان و انسان ها را در گیر می کند.

پاسخ دهید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *